BİLGİLER:
Bebek İzlem
Aşı Uygulamaları
Gebe Takibi
Aile Planlaması
Laboratuvar
Raporlar
 • email
 • facebook
 • twitter
Online Hizmetler
 • VERDİĞİMİZ HİZMETLER

  Aile Sağlığı Merkezimizde Verilen Hizmetlerin Listesi Buraya İçin Tıklayınız.
 • ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

  Hekimlerimizin Çalışma Saatleri İçin Buraya Tıklayınız.
 • VATANDAŞ REHBERİ

  Aile Sağlığı Merkezimizde İşlemleri Nasıl yapabileceğinize Dair Bilgilere Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  Hizmet Standartları Tablosu İçin Buraya Tıklayınız.
 • DOKTORUNUZA SORUN

  Aile Hekiminize Soru Sormak İçin Buraya Tıklayınız.
Ana Sayfa > Hasta Rehberi [Geri]   
Hasta RehberiAile Hekimi kimdir?

Aile hekimi; yaÅŸ veya cinsiyeti ne olursa olsun,kiÅŸiyi bir bütün olarak incelemek için eÄŸitilmiÅŸtir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların geliÅŸmesini önlemek amacıyla düzenli saÄŸlık taramalarını gerçekleÅŸtirir ve saÄŸlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini saÄŸlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen saÄŸlık sorununun tedavisi, baÅŸka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kiÅŸinin bu hizmete ulaÅŸmasında koordinasyonun saÄŸlanması da aile hekiminin görevidir.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?

 • Aile hekimliÄŸinin amaçları ÅŸu alt baÅŸlıklarda özetlenebilir:
 • Erken tanı ve tedaviyi saÄŸlamak,
 • SaÄŸlık ile ilgili tüm konularda ilk deÄŸerlendirmeyi yapmak,
 • SorumluluÄŸu altındaki kiÅŸilerle sürekli iliÅŸki halinde olarak onları izlemek,
 • Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu saÄŸlık hizmetlerini sunmak,
 • Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi saÄŸlamak, bu tür hastalığı olan kiÅŸileri izlemek,
 • Bireylerin yaÅŸam kalitelerini ve saÄŸlık düzeylerini geliÅŸtirmeye çalışarak toplumun geliÅŸmesine katkı saÄŸlamak.

Aile hekimliği uygulamasında hasta - hekim ilişkisi nasıldır?

Aile hekimi, kiÅŸiyi ailesi ve içinde yaÅŸadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu saÄŸlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluÄŸu altındaki kiÅŸilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kiÅŸilerin kendi seçtikleri hekimidir.

Ä°letiÅŸim insan yaÅŸamında önemli bir olgudur ve günlük yaÅŸantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletiÅŸim ise daha önemlidir çünkü:

Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum saÄŸlayıp, tedaviye baÄŸlı kalmalarının,

Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileÅŸmelerinin ilk ve en önemli adımı iletiÅŸimdir.

Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır


KiÅŸilerin aile saÄŸlığı merkezindeki her türlü hizmetten yararlanabilmesi için nüfus cüzdanları ile baÅŸvurması yeterlidir.

AÄ°LE SAÄžLIÄžI MERKEZÄ°MÄ°ZDE VERÄ°LEN SAÄžLIK HÄ°ZMETLERÄ°

1-Poliklinik hizmetleri

2-Gebe izlem, lohusa izlem

3-Bebek izlem, saÄŸlam çocuk izlem

4-Aşı programlarımız

Bebek , Çocuk ve Gebe aşıları

Gerekli durumlarda tetanoz ve Hepatit B aşıları yapılmaktadır.

5-Aile planlaması hizmetleri

6-Ria uygulama

7-Acil müdahaleler

8-Küçük cerrahi iÅŸlemler

9-Kan tetkiklerinin ve sonuçlarının alınması

10-ÇeÅŸitli konularda eÄŸitim hizmetleri


Nöbetçi Eczane